Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIŁOSIERNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (miłosiernie, miłosierdnie), SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
  miłosiernie
Znaczenia
»kierując się miłosierdziem«
 • – Bijem ci czołem, abyś nas miłosiernie pożałował. NiemPam 139.
 • – Litościwié/ miłosiérnié. [...] Miseranter, [...] Cum commiseratione, [...]. Kn 365.
 • – Ty PANIE z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz: á z mężem szczerym/ szczerze sobie postąpisz. BG Ps 18, 26.
 • – Z miłosiernym miłosiernie postępujesz: á z mężem doskonáłym/ doskonáłym jesteś. BG 2Sm 22,26.
 • – Litościwie/ miłosiernie. Miseranter, cum comiseratione. Miełasirdingay. SzyrDict 154.
 • – [...] nád ułomnością nászą/ y niedoskonáłemi postępkámi nászemi litość máiąc/ miłosiernie odpuści nam niepráwości násze. StarKaz 399.
 • – Im tedy kto większe politowánie ma nád ubogiemi y poddáymi swoimi/ łáskáwie z nimi rozmawia/ ludzko poczyna/ miłosiernie się obchodzi tym szlachetnieyszy iest między ludźmi y zacnieyszym u P. Bogá. StarKaz 512.
 • – [...] iáko nam odpuszcza Pan miłosiernie niepráwości násze/ ták my też iego przykłádem mamy odpuszczáć wszystkie winy bliźnim nászym/ iáko się to szerzey we wtorey części pokaże. StarKaz 538.
 • – Pomni snadź, co dla Cefala cierpiała, Świadoma dobrze troskliwej miłości, Stąd i na mój ból patrzy miłosiernie. MorszAUtwKuk 107.
 • – [...] tylko żeby się z nim miłosiernie y z Woyskien Zaporozkim obszedł. HistBun 22.
 • – Iednak y w Zamku oni Szwedzi wytrzymać nie mogli bo chociaż się dużo bronili iednak gdy im nich Alterya granaty rzucała poddać się musieli krolowi pod pewnemi kondycyami ktorych Krol miłosiernie traktuiąc odprowadzić kazał do Torunia. HistBun 43-43v.
 • – Drugiego w tym regiestrze, Achillesa liczą; Ktory Tułow, Haktorow, żáłosna zdobyczą, Nie miłosiernie, na co muszą pátrzyć oczy, Oycowskie? koło murow Troiańskich powłoczy, Tego wszystkich Poetow, Xiążę między Greki; Homerus sławnym świátu uczynił ná wieki. PotPocz 41.
 • Miłosiernie adv. mitlediger Weise. miséricordieusement T III 835.
 • – Pánná to łáskáwa/ Iey wszytká zabáwá/ zá grzesznymi: Przyczynę swą w nosić/ Syná Swego prosić/ By się z nimi obszedł miłosiernie ŻabSymf 8.