Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

part.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy gramatyczne
  -ć
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Aleć i z daleka znamy cię, Królu zacny, gdyż twoja opieka i twój sławny regiment z wieku włada nami; nie przemy się twoimi być niewolnikami. RożAPam 78.
  • – Mówili tedy uczniowie między sobą: Alboć mu kto przyniósł jeść? BG J 4,33.
  • – Ale jey JEzus rzekł: Niech się pierwej dzieci násycą: boć nie jest dobra bráć chleb dzieciom/ y miotáć szczeniętom. A oná odpowiedziáłá/ y rzekłá mu Ták PAnie! Wszákże y szczeniętá jadáją pod stołem z odrobin dziecinnych. BG Mk 7,7.
  • – Poiechałęm do Woiewody dopiroć informował mię Lepiey. PasPam 163.
  • – Dopieroc obiecałęm im to z wielkim ich ukontentowanięm, że nie będę powiedał. PasPam 239v.
  • – Niemiec jakiś ci przypadłszy ciął go rapirem przez nos i przebił. Nie wiemże, jeśli będzie żyw, luboć mu przecię cyrulik nieźle tuszy. SobJListy 55.
  • – Bogáctwa Krezusowe/ pompy Neronowe/ siły Herkulesowe/ aboć wiátrem nádziane były/ ták puknęły/ y w wiátr poszły/ iákoby nigdy nie były ná świecie. BirkNiedz 202.