Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOSKONALE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
  doskonale
Znaczenia
1. »dokładnie«
  • – Akiedysmy doskonale chcieli napatrzyć się owych bestyi [...] to bywało poiechawszy do owego Zamczyska [...] utaić się inter rudera [wśród skał]. PasPam 65v.
  • – Napatrzyłęm się o Boze Fakcyi y tey strony, y tey wymyslnych wykrętnych takich że by trzeba taką całą Xięgę napisać kto by chciał materyią tego Seymu wypisac doskonale. PasPam 201.
2. »wspaniale«
  • – Czego kto niedoswiadczy tego niemoze tak doskonale rozumiec iako ten ktory na Swoiey sprubował osobie. PasPam 141.
  • – Nie trzeba tedy Zadney rzeczy Sądzic zadoskonale bo powiedaią. Nihil adeo Malum est quin boni mixturam habeat [nic nie jest do tego stopnia złe, żeby nie miało domieszki dobrego]. PasPam 142.
3. »całkowicie«
  • – Nie ieden List ale dwa pisano y ten poslednieyszy iuz trochę Szczerzey pisany a pod inszą datą lubo mi ie razem oddano iednak suppono [mniemam] że mi to zrazu nie ufalli apotym się na myslili konfidować mi y pisac przezemnie secretiora [bardziej poufne sprawy] iuz mi ufaiąc doskonale na Słowo Podobno Xdza Piekarskiego. PasPam 152.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • chodzić doskonale za kimś:
  • »okazywać komuś pełne posłuszeństwo«
    • – Y uczynił Sálomon co się nie podobało PANU/ áni chodził doskonále zá Pánem/ jáko Dawid Ociec jego. BG 1Krl XI, 6.