Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DOSTATNI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
stopień równy
lp D. m   dostatniego
lm M. mos   dostatni
nmos   dostatnie
D.   dostatnich
stopień najwyższy
lp M. m   najdostatniejszy
Ms. ż   najdostataniejszej
Znaczenia
1. »zamożny«
  • – Dano mi tedy Stancyią piękną u Moskala dostatniego. PasPam 163v.
  • – O Prowiant nie proszę, Bo wulicy stoię nay dostatnieyszey musi tu wszystko bydz. PasPam 168v.
  • – Na trzeci miesiąc kazali wybierac więcey [pieniędzy] alem się iuz tego nie chciał podiąc bowidziałęm tez ich wyniszczenie przezwoynę lubo znac że bywali dostatni. PasPam 64-64v.
2. »obfity«
  • – Iezeli wiazd Biskupi pięknie odprawił [się] nie rowno piękniey konsekracyia y wielce dostatnie y Bogate Częstowania. PasPam 257v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Cnotá samá się záleca. Sámá sobie dostátnia i płátna. KnAd 82.