Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PROFESKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   profeska
N.   profeską
Znaczenia
 relig.  »zakonnica po złożeniu ślubów zakonnych«
  • – Nowy zakon w Krakowie zjawił się na mniszki, [...] świety zakon i stąd ma swoje przechwalanie, Każda do trzeciego dnia profeską zostanie, Na regułę przysięże z tytuł odmieni. PotFraszBrück I 285.
  • – PROFES, PROFESSE [...] PROFES Profeska co Professyą śluby w iákim zákonie czyni. DanKolaDyk II, 391.
Odsyłacze