Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PACHARZYNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   pacharzynę
liczba mnoga
B.   pacharzyny
Znaczenia
»worek, pęcherz skórzany wypełniony powietrzem«
  • – Czytałem kędysz że ktoby páchárzyny podwiązał pod podeszwy, y do końcá laski, ktorąby się podpierał; mogłby beśpiecznie chodzić po wodzie. SolArchB 378.
  • – Lecz ia twierdzę że táki przemysł, chodu po wodzie nie pozwoli. Dla tego. Ponieważ páchárzynę ciężar człowieka zátopi zupełnie y dla okrągłości swoiey wnet się z wody wysliźnie. Ktoby iednak miał tákie wory, dwa skorzane, z ktorychby káżdy z osobná nádęty, ztrzymał ná wodzie człowieká, oraz z ciężarem drugiego woru: pewna że po ćwiczeniu się, przez czás iáki ná miáłkiey wodzie, mogłby po wierzchu n nágłębszey chodzić beśpiecznie. SolArchB 378.