Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WDZIĘCZNIE, WDZIĘCZNO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: WDZIĘCZNIE || WDZIĘCZNO, WDZIECZNIE || WDZIECZNO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
stopień równy
  wdzięczno ||   wdziecznie
stopień wyższy
  wdzięczniej
Znaczenia
1. »okazując wdzięczność«
  • – Obaczywszy mię krol przyiął wdzięcznie. PasPam 173v.
  • – Iako wdzięcznie tę przysługę przyimali będą o tym obszernie pisać Historyie. PasPam 264.
2. »ładnie, miło; sprawiając przyjemność«
  • – Iák kwiát rozány słońcęm oswiecony, Wdzięczniey rozwiia swoy wstyd przyrodzony Rownie y ona: z Swego męza twárzy Grzeie się, y twarz piękniey swoię zarzy: Wzáięmnym wzrokiem cieszą się oboie Y tym pokármęm pásą się serca Swoie. OblJasGór 40v.
  • – Nazywa się ta skłonność/ Fomes podnieta y iákáś żagiew/ ktora to tudziesz się zápala do tego co sobie wdzięczno y miło lubieżność poczuie. BujnDroga 65.
Podhasła

WDZIĘCZNO

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1623
Znaczenia
»jest miło, jest przyjemnie«
  • – Prosił tedy pomieniony komisarz, aby [...] przedsięwzięli tych chłopów jako rozpłoszyć, obiecując iżby to miało być wdzięczno cesarzowi j.m. DembPrzew 60.
  • – W Catalog Studencki wpisałem się, co mi to wtenczas tak bardzo miło było y wdzięczno. GollPam 17.
  • Tumulanci [zam. tumulandi = oczekujący pogrzebu, zmarli] Zegnaią [...] miłą swoię kompaniią z ktoremi rowno wdzieczno im było adversa y prospera ponosić. PasPam 87.