Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DRĄŻEK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   drążek
liczba mnoga
Ms.   drążkach
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – 1 krzeszło, co się roscioga do szpania miasto łuska, na gałkach stoy, co się taczaiąm, zelazem obytę, zelazny drozek [!] przi nym, co się na nim wspira. SzumInw 81.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • drążek do chodzenia:
    • Drążék/ ábo drążki do chodzenia wysoko/ ábo przéstąpienia przéz co. Grallae [...]. Kn 147.
  • na drążkach chodzić:
    • – Drążnik/ co ná drążkach chodzi/ Grallator [...] Calobathrarius [...] v. Trágárz. Kn 147.