Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWSZEDNI

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: POWSZEDNY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
nie określono wartości
  powszedni
  powszednym
stopień równy
lm D.   powszednich
Znaczenia
»zwykły, codzienny, pospolity«
  • – Niemasz inszego remedium na syny szlacheckie, jedno szkoła rycerska, która tak potrzebna jest Rzpltej, jako chleb powszedni ludziom. VotSejmCz II 229.
  • – A do tego: ponieważ wielu zá grzechy ciężkie lubo odpuszczone co do winy, w tym życiu zadosyć nie czyni sprawiedliwości Boskiey w ielu w grzechach powszednich zchodzi z tego świata. BystrzInfGeogr B2.
  • Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • chodzenie powszednie (sz. zm.):
    • – Dárowałem kocháney swey Zoffiey, żeby sobie onemi [drogimi kamieniami] roskazałá uháwtowáć spodnicę ná powszednie chodzenie. AndPiekBoh 81.
    • – Biez dowiedz się, ieżeli me száty wygotował Kráwiec ná chodzenie powszednie. AndPiekBoh 135.