Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RĘKAWICZKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (pod: rękawica), T, L (pod: ręka; XVIII), SWil (pod: rękawica), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   rękawiczka
B.   rękawiczkę
Ms.   rękawiczce
liczba mnoga
B.   rękawiczki
Ms.   rękawiczkach
Znaczenia
1. »okrycie na rękę, osłaniające palce i dłoń, a czasem też część przedramienia«
 • – Rękawicá/ Manica [...]. diminut. Rękawiczka. Kn 915.
 • – Bezoard w rękawiczce ieden. [1721] ArchRadziw 1638 176/9.
 • Rękawiczki Sukienne zaiącami podszyte. [1745] ArchRadziw 1638 353/2.
 • – A w tym Graff Southanpton wziął z Ołtarza Miecz/ y zpochew wyiąwszy/ podniosł go przed Krolem/ y uderzył końcem w ziemię/ Krol powstawszy/ vsiadł potym ná Thronie/ ktoremu tenże Graff pokazał Priuilegia Koronne/ y zdiąwszy rękawiczki białe z ręku Krolewskich/ włozył Mannelle żelazne/ á Krol też zaraz ná Miecz goły połozył dwá palcá ná potwierdzenie tey przysięgi/ ktorą iuż przedtym ná Seymie Koronnym Stanom vczynił był. MerkPol 244.
 • – Po tym Akcie vdáł się Krol ná modlitwę/ y odpasał Miecz od boku/ pocáłowawszy połozył ná Ołtarzu/ á záraz Milord Lancaster, przypiął mu do nog ostrogi/ y wdział mu ná ręce iego białe rękawiczki. MerkPol 244.
 • – Kazda tedy zato wezmie cosię iey upodoba, wstegi bawełnice rękawiczki wachlarzyki, a Ulisses tez umyslnie nie wysoko cenił zeby ich nie odrazał, przysedł tez tam był y Achilles zinsemi Panami. PotPrzyp 6v.
 • – Tę rękawiczkę pewny szlachcic Neapolitanski kształtnio porwał y do Piotra Krola Aragońskiego zaniosł. HistŚwież 124.
 • – To wymowiwszy zdiąwszy rękawiczkę rzucił ią między lud gęsty. HistŚwież 124.
 • – Rękawica. Rękawiczka. 1) ein Handschuh. [...] gant. T III 1842.
 • – Czy znać teraz [po śmierci] [...], które rączki w rękáwiczkách, Nogi w przepysznych trzewiczkách. Zá żywotá więc bywáły, Gdy się ludziom podobáły. CompMed 707-708.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • rękawiczka niepalczasta:
 • »rękawiczki z jednym palcem«
  • rękawiczki niepalczaste. Handschuh ohne Finger. des mitaines, f. des moufles, f. T III 1842.
2.  żart.  »kajdanki«
 • – Rękawica. Rękawiczka. [...] 2) im Schertz: Handschelle Handfessel. [...] burlesq. menote, fer qu'on met à la main. T III 1842.