Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KROTKOMOWNOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (krotkomowność; suplement), Kn (krotko-mowność, krotkomowność), T (krotkomowność), L (krótkomowność), SWil (krotkomowność), SW (krótkomówność)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   krotkomowność
Znaczenia
»zwięzłość w mowie i piśmie«
  • Krotko-mowność/ Breuiloquentia, Laconismus, [...]. Kn 321.
  • Krotkomowność, Breuiloquentia, Laconismus [...]. SzyrDict 132.
  • Krotkomowność. Kürtze im Reden und Schreiben briéveté dans le discours, dans le stile; un laconisme; langage court, stile ferré; un discours abregé, pressé, ferré. T III 652.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • (wariant I):
    – Krotkomowność/ trudnomowność. KnAd 365.
  • (wariant II):
    – § krotkomowność trudnomowność, prov. T III 652.