Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PADÓŁ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PADÓŁ || PADOŁ
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M.   padoł
D.   padołu
B.   padół
N.   padołem
Ms.   padole
lm M.   padoły
D.   padołów
B.   padoły
N.   padołami ||   padoły
Ms.   padołach
Znaczenia
1. »obniżenie terenu, dolina«
 • – Przyjeżdżając od południa ku [...] Moskwie [...] poczyna się przestrońsze trochę pole, więcej jednak zarośli i pagórków, między któremi padoły błotniste. NiemPam 23.
 • – Bieżą pádołámi wody/ wedle onych słow Psalmisty: Ktory wypuszczasz źrzodłá miedzy pádołámi. BirkNiedz 37.
 • Pádół vide Doliná. Kn 660.
 • – Iáko kto kray opisuie/ gory z dołu mierzy/ y uważa/ á ná pádoły y rowniny z gory pátrzy/ ták ná uznánie natury poddánych/ trzebá bydz Pánem/ ná uznanie nátury Pánow trzebá bydź poddánym. OpalŁRoz B2.
 • – Przez nieumieiętność y upor woźnice piiánego/ wywrocony w głęboki pádoł z gory/ nie tylko się pobłocił [...] ále też y ramię sobie ták z stáwu wybił/ że kilká miesięcy chorowáć musiał. StarKaz II, 142.
 • – Nic mu [...] na tym padole płacu nie zostawieła aby tylko do gornych po zapłate pałacow z uciechą swą y gorączy[m] pospieszeł poządanie[m]. HerbOr XVII, 346.
 • – Nad wszytkiemi padoły muzyka ma brzmiała, Ustawnie za mną Echo żałosna dumała. ZimBSiel 133.
 • – W Lecie wody nádto, po rzekách y niskich pádołách. DuńKal F2v.
 • – VALLÉE, Valles. DOLINA padoł. Vallée entre les montagnes. Convallis. Dolina między dwiema gorami row parowa. DanKolaDyk II, 565.
 • – Po nád rzekę tę [Amazonkę] wiele widać rownin, y padołow bardzo ludźmi osiadłych. ChmielAteny II 674.
 • Padoł, dolina. ein Thal. valée, Padolina, valon. § padoł miedzy gorami. T III 1309.
2.  przen.  »świat, ziemia; życie na ziemi obarczone troskami«
 • – Zápach piękny y wonia nigdy ná płáczliwym tym wygnániu nászego pádole niesłychána ukazáła się. KalCuda 104.
 • – Na tym padole [...] Wszytkich nas zgoła jednaż bieda łechce. LubSTobPol 85.
 • – Iák cięszkie są żale/ ktore Wm. M. M. Pan ponosisz/ ják gorzkie łzy/ ktore przez zeście z tego Pádołu w niedoszlym wieku Iey Mości swojey wylewasz/ snádnie się dorozumieć mogę. DobrPol II, 221.
 • – Tak my ktorzy Oyczyzne swoią w niebie mamy A na tym sie padole doczesnie tułamy Dla tego przy naywiększych wygodach teskniemy Ze nie w swoiey Oyczyznie niewczesnie zyiemy. SzołHist K. tyt..
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • padół płaczu:
  • – Czem w żłobieś położony? Żebyś był w niebo rychło wprowádzony z pádołu płáczu. ŻabSymf D2.
  • – Czem w żłobieś położony? Żebyś był w niebo rychło wprowádzony z pádołu płáczu.` ŻabSymf D2.
  • – Ta iedyna pociecha zostáie że ten zacny Duch [...] zostawiwszy ten padoł płaczu y tęsknice, wybił się do gory. DanOstSwada VI, 10.
  • Padoł płaczu. Thräuen-Thal, Jammer-Thal, valée de misére, de larmes. § świat iest padołem płaczu. T III 1309.
 • ziemski padół (sz. zm.):
  • – Turcy, iako zaden na ziemskiem Padole Narod: tak pragną złota. PotWoj 191.
  • – I poki Swiata poki staie słonca Nie masz ach nie masz trosce naszey konca. Czy nie tenzes dzis? cos wtedy był na tem Padole Ziemskim?. PotPer 17.
  • – Przy skończeniu Swiátá wyśle swe Anioły SYN BOŻY z gornych krain ná ziemskie pádoły. DamKuligKról 60.
 • padół łez (sz. zm.):
  • – Zeby otworzeł weście z tego łez padołu, Gdzie się trzebá dla chlebá, co dzień pocicć czołu. PotPocz 127.
3. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Odsyłacze