Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PERFIDIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   perfidia
C.   perfidiej
N.   perfidią
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nie chybiło to czegom się obawiał, bo nieprzyjaciel nagle przyszedł na Nitawę, za którym i ja z dosyć wczesnym przyszedłem ratunkiem i pewną odsieczą, by była perfidia preopugnatorów nieprzyjacielowi, tak obronnéj fortecy ultro nie podała, nietylko bez wszelakiego gwałtu, ale i nikogo na oko nie widząc. RadziwKSprawy 95-96.
  • – Káwáler/ ktory nie nágotował się był ná strawienie tákowego responsu/ rozgniewawszy się potwarzał mu perfidyą z groźbą że inszego cżásu powrocić chciał z większą potęgą/ y mścić się z tego affrontu. MerkPol 67.
  • – Taż perfidią? żem znosił nieprzyiacioły, Prowincye Miastá recuperował, Páństwo y Sławę Páná swego rosprzestrzenianiał. LubJMan 55.
  • – A któraż może być tak dozorna mądrość, aby in tranquillo rzeczy utrzymać mogła, kiedy się nasadzi na zepsowanie pospolitego pokoju domowa i sądziedzka perfidia. AktaKrak III 83.
  • – Niech się ná tych wylewa imprecatio gniewu Bożego [...] ktorzy Ukráinę lubricae fidei perfidyey Tureckiey, nieprzyiáźni Moskiewskiey zasadzkom małochętnych sąsiadow wielką bramę otworzyli/ stárożytną Rzeczypospolitey sławę i ogromność zgubili/ opprobrium & derisum u postronnych imieniu Polskiemu ziednáli. PisMów II 28.