Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POWINNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lm D. powinnych  
B. nmos powinne  
Znaczenia
»należny, przysługujący«
  • – Zlecamy to Ich MSCiom P.P.Posłom Naszym że by [...] Powinne Nomine całego Koła naszego za Oycowskie Bonum tey Oyczyzny. Pieczołowanie uczynili dzięki. PasPam 216.
  • – Taki się między nami nieznaydzie [...] kto by nimiał zato im oddać powinnych dzięk. PasPam 217v.
  • – Niemasz nic Słusznieyszego iako Xciu IoMSCi kurlandzkiemu powinne oddać dzięki że tak długo czekał. PasPam 217v.
Podhasła

POWINNY m


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1623
Znaczenia
»krewny, powinowaty«
  • – Idą zátym zguby domow/ dobr oyczystych/idą w persony nieznáiome/ bywáią kázirodztwá rozmáite/ poymuią się powinni/ krewni. BirkNiedz 30.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • biesiada powinnych:
    • Biesiádá powinnych/ Charistia. Kn 29.
    • eine Gasterey unter Freunden/ Biesiádá Powinnych. ErnHand 330.

POWINNA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1651
Znaczenia
»należy się«
  • – Słusznaż to áby człowiek był posłuszny woley Bożey? V. Y náder powinna/ nic álbowiem słusznieyszego nie mász nád to/ tylko áby rozumne stworzenie/ niczemu Boskiey woley wprzod nie kłádło/ y nic nád nie nie przenośiło. AnzObjWaś 25.