Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZDROŻNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy gramatyczne
bezdrożnie  
Znaczenia
»występnie, nieuczciwie, w sposób niegodny«
  • – Ná godność y urzędy bezdrożnie/ to iest/ przemysłem czásem nie swoim/ sztukámi/ ábo przez podárki wstępuią. StarPopr 145.
  • – Kto ná urząd iáki ábo dostoieństwo/ bezdrożnie wchodzi/ musi swego zysku szukáć: uczciwości zápomniawszy. StarPopr 146.
  • – Ia wam záś wszytkim/ co się ták bezdrożnie ná urzędy/ y godności wdzieracie/ mowię: Strzeszcie się/ byście szukáiąc ziemie/ niebá niestrácili. StarPopr 148.