Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ASESOR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   asesor
B. uż. żyw.   asesora
N.   asesorem
liczba mnoga
M. uż. osob.   asesorowie
D.   asesorów
B. uż. osob.   asesory ||   asesorów
N.   asesorami
Etymologia
łac. assessor
Znaczenia
1. »pomocnik sędziego w sądach: marszałkowskim, nadwornym i sejmowym i w asesorii«
  • – Pan Jan Gilowsky komornik ziemsky Lubelsky zostal vrzednikiem Babinskiem Assesorem do sądzenia caus zadwornich Babinskych. AktaBab 17.
  • – Zostałem Sądow Krola Imsci Assesorem. WilczPam 43.
  • – Sapieha, kanclerz wielki W. Ks. Lit., asesorią sądził [...] uczynił mię asesorem, kazawszy mi na tę funkcją przysiąc. MatDiar I, 219.
2. »pomocnik sędziego ziemskiego; delegat władz miejskich do sądów ziemskich«
  • – Z Magistratu Toruńskiego dwóch Assesorów w sądach Ziemskich Chełmińskich zasiadają. ŁubHist 220.
3. »pomocnik marszałka sejmu«
  • – Marszałek konnotuje projekta i uformowaną z nich Instrukcyą na Seym podpisać powinien z Assessorami. ŁubHist 235.
4. »doradca«
  • – Kościoł Katholicki ma za Assesora y za radę Ducha. BirkRus 21.
  • Assessorami tey Kongregacyi i instytucyi Pawła IV iest 12 Kardynałow y wybor Teologow. ChmielAteny II 139.
  • – Uformowali [Wenecyanie] Grande Consilium, z sześciu części Miasta obrali Sestieros, dawszy im Assesorow 470 do rady, corocznie ich odmieniając. ChmielAteny II 188.
5. »pomocnik marszałka sejmikowego«
  • – A jeżeli Marszałek Seymikowy z Assessorami, irreale laudum albo attestacyą dał temu Deputatowi, ktoryby nie był legitime electus, tedy iako tenze Deputat illegitimum, tak Marszałek z Assessorami [...] na ćwierć roku siedzeniem w wieży [...] skarany bydź ma. VolLeg VI 320.
Użycia metajęzykowe
  • - Substantiva nomina [...] Assessor, Assygnacya. WojnaInst 157-158