Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Array ( [0] => anglików [1] => anglicy [2] => anglik [3] => anglikami [4] => anglikom [5] => anglikowie ) Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w0 [do] => w1 [base] => anglik [orth] => anglików [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => gen [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w2 [do] => w3 [base] => Anglik [orth] => anglicy [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => nom [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => _ [p2] => _ ) ) [1] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w2 [do] => w3 [base] => Anglik [orth] => anglicy [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => nom [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => manim1 [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) [2] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w2 [do] => w3 [base] => Anglik [orth] => anglicy [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => voc [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => * [p2] => _ ) ) [3] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w2 [do] => w3 [base] => Anglik [orth] => anglicy [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => voc [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => manim1 [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w4 [do] => w5 [base] => anglik [orth] => anglik [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => nom [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => sg [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w6 [do] => w7 [base] => anglik [orth] => anglikami [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => inst [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) ) [4] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w8 [do] => w9 [base] => anglik [orth] => anglikom [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => dat [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => nazwa pospolita [p2] => _ ) ) ) [5] => Array ( [0] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w10 [do] => w11 [base] => Anglik [orth] => anglikowie [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => manim1 [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => _ [p2] => _ ) ) [1] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w10 [do] => w11 [base] => Anglik [orth] => anglikowie [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => nom [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => _ [p2] => _ ) ) [2] => Array ( [0] => ijpPan\sxvii\Korba Object ( [z] => w10 [do] => w11 [base] => Anglik [orth] => anglikowie [accentability] => [agglutination] => [aspect] => [case] => voc [degree] => [fullstoppedness] => [gender] => m [number] => pl [person] => [pos] => subst [vocalicity] => [p1] => * [p2] => _ ) ) ) )

ANGLIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (pod: Anglia, Angliczyk), SWil, SW (w in. zn.), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Anglik
liczba mnoga
M. uż. osob.   Anglikowie
  Anglicy
D.   Anglików
C.   Anglikom
N.   Anglikami
Znaczenia
»człowiek narodowości angielskiej; mieszkaniec Anglii«
  • – Iest to miást skłádem wolnym wszelákim narodom: kupczą tám wszyscy práwie ludźie z Asiey/ z Afriki/ y z Europy/ á zwłasczá Weneciani/ Fráncuzowie/ y Anglicy. BotŁęczRel I 217.
  • – Insze mieyscá znácznieysze są/ Lordá/ miásto to ábo posádá iest nieywmownie mocna (á pospolita iest więtszey częśći miast Bigorriey y innych kráin sąśiednich/ iż ie mocno ku obronie pobudowano/ dla mieysc przykrych/ y położenia wyniosłego/ więc y dla woien/ ktore bywáły przez długi czás nmiedzy Anglikámi y Fráncuzámi/ miedz Albingensámi heretykámi/ y Kátholikámi/ miedzy Comesámi z Tolosy y inszemi Kśiążęty: á nákoniec dla okrućieństwá/ y zápálczywego iádu Hugonotow) iest też Bániers/ názwáne ták od ćieplic/ ábo od bań z Włoská/ to iest ciepłych wod/ ktore tám są. BotŁęczRel I 30.
  • – Idźie Grábstwo di Oia, ktore ma Guines/ Ardres/ Sames/ Blarnes/ y Cales: to ostátnie miásto/ rozumiano przedtym zá namocnieyszy zamek w Europie: odiął ie iednák był Anglikom Fránćiszek Guisá kśiążę zá kilká dni: iest czworográniste/ wokoło/ śiebie wszędźie máiąc błotá y morze. BotŁęczRel I 44.
  • – Ma dwie Arcibiskupstwá/ w Armágnáku/ y w Cássel: ále mieysce nagrzecznieszye tám iest Dublin/ máiąc port dobrze obwárowány. Naludnieszya tey insuły stroná iest wschonia y południowa: lecz Prouinciae Vltoniae, Conachiae, y Manoniae, leżące bárźiey ku zachodowi y ku pułnocy/ są bárzo gorzyste y lásty zápusczone/ kędy przećię mieszkáią niektorzy Pánowie/ ochraniáiąc się tám ieźiorámi y pusczámi od niebespieczeństwá Anglikow. BotŁęczRel III 24.
  • – Maią tam przy stolicy Miasto iedno w ktorym Sami tylko mięszkaią Anglikowie. PasPam 166.
  • Anglikowie [...] iako Ludzie polityczni maią wszelkie Liquory dobre. Gdy tedy Moskwa w Poselstwie iadą to u nich nabiorą tych Trunkow ale ich Sami niepiią tylko nimi inszych częstuią. PasPam 166.
  • – Niech przy swym winie Węgrzyn je z czostkiem słoninę […] Anglik baraninę, Włoch żaby do sałaty, cytryny i figi. PotFrasz5Kuk III 371.
  • – Dawnych czasow Anglikowie z tyle kwiatow, ile w Anglii Prowincyi, wieniec uformowawszy [...] ná głowę Krolow kładli pod czas intronizacyi, czyniąc aklamacyą: Regno coronaris, vive. ChmielAteny II 278.
  • – Angielczyk, Angliczyk, Anglik. ein Engeländer. un Anglois. T III 7.
Odsyłacze