Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CĄBROWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *CĄBROWY, *CZĄBROWY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (cząbrowy)

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), Kn (?), T (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)

Formy gramatyczne
lp M. ż   cząbrowa
D. n   cąbrowego
C. m   cąbrowemu
n   cząbrowemu
B. n   cząbrowe
lm C.   cąbrowym
Znaczenia
»odnoszący się do cząbru, będący jego częścią; zrobiony z cząbru«
  • – Záraz z Wiosny zbieray te kwiecia [...] cząmbrowe, mácierzanki, kopru włoskiego. CompMed 636-637.
  • – Listki ma zielone [sporysz]/ Ruciánym/ álbo rádniey Cąbrowym podobne/ ieno dłuższe. SyrZiel 321.
  • – Iest kwiát Szmeru Włoskiego ábo Dzięcieliny twárdszey/ podobny Cąbrowemu. SyrZiel 503.
  • – Do ktorego nasienia cebulnego/ każe Plinius nasienia Cąbrowego przymieszáć/ dla lepszego iey vrodzáiu. SyrZiel 1225.
  • – Z tego [kwiatu bukwicy] záczásem nasienie Cząbrowému podobné. SyrZiel 1247.
  • – Wodki [...] Zołądkowi służące wewnątrz. Piołunowa, Centuryowa, Miętczana, Podrożnikowa, Dzięglowa, Cardui benedicti, Cząbrowa. VadeMed 258.