Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CELKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SJP (celka)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn, T (?), L (?), SWil (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1746
Formy gramatyczne
lp M.   celka
D.   celki
lm D.   celek
B.   celki
Znaczenia
»niewielka izdebka w klasztorach, pustelniach, szpitalach«
  • – CONCLAVE zaś albo mieysce Elekcyi obmyślił y postanowił ná Wátykanie po lewey stronie Kaplicy S. Piotra Honorysz III. według drugich Grzegorz X. Roku 1274. w ktorym CONCLAVE iest wiele pokoiow, albo Celek nie dłuższych nád łokci 5. nie szerszych nád łokci 4. z tarcic. ChmielAteny II 121.
  • – Tuż iest Łaźnia S. Germana Kapuańskiego Biskupa z wielu celek złożoná. ChmielAteny II 205.
  • – Dla każdego osobná destynowána z krátą celka, nic zw sobie niemaiaca, czym by się szalony ránić, álbo zábić mogł. ChmielAteny II 276.
  • – W ktorym mieyscu [w pieczarach koło Kijowa], że ziemia iest tłusta, kleiowáta, mocno z sobą spoiona, á przytym miętka, była łatwa do wyrobienia z siebie podziemnych Labirintow, celek, grobow. ChmielAteny II 310.
  • – Wszyscy Ci [zakonnicy] dáni tu do Kościoła, maią swe Celki przy Kościele dla odpoczynku. ChmielAteny II 569.
  • – Blisko Nilu Rzeki WILCZYCA do Celki Pustelniczey przychodziłá, u drzwi czekaiąc po wieczerzy odrobin ze stołu, ktore z rąk Pustelnika iádła, ręce lizáłá. ChmielAteny I 491.