Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŻREĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŻREĆ, ŻRZEĆ, ZRZEĆ, ŹRZEĆ, ŹRZYC, ZRZEC
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1646
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  żreć ||   żrzeć ||   zrzec ||   źrzyc
czas teraźniejszy
lp 1. os.   żrę ||   żrzę
3. os.   żrze ||   zrze ||   źrze
lm 3. os.   żrą ||   zrą
czas przeszły
lp m 3. os.   żarł
ż 3. os.   żarła
lm mos 3. os.   zarli
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ źrzyc fressen KusWeg D3v.
  • ~ Im się zdáło, że nie trzebá we Srzodę z mięsem ieść, á nam się i Piątek przykrzy! iuż się nam wieczerzą żrżec chce! MłodzKaz 281.
  • ~ żreć, devorer KulUszDyk 264.
  • ~ Przyśli pić/ żrzeć/ wypijać/ wyżyrać. DobrGram 527.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948.