Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CELNICTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   celnictwo
N.   celnictwem
Ms.   celnictwie
Znaczenia
»urząd, funkcja celnika; miejsce, gdzie się pobiera cło«
 • Célnictwo/ cło/ komorá Rzéczypospolitey/ Vectigale munus, vel munus exigendi vectigalis aut portorij [...]. Kn 60.
 • – Cłó/ i. Célnictwo/ vt Cło trzymáć/ vide Célnictwo. Kn 85.
 • – Komorá Rzéczypospolitey/ vide Célnictwo. Kn 294.
 • Celnictwo. Vectigate munus. Muytiste. SzyrDict 27.
 • – Komora rzeczypospolitey v. Celnictwo. SzyrDict 115.
 • – Máteusz [...] báwił się celnictwem. MłodzKaz II, 147.
 • Celnictwo pełne niewstydu, o grosz ieden, o szeląg bez wstydu domaga się, Impudentiae plena sunt. Widzi że ubogi, nie masz co wziąć, krew z niego wysysa. MłodzKaz IV, 218.
 • – Ná celnictwie zbierzeszci, ále to przecię będzie plámá iákaś, nota illiberalis, miałliś handlowáć, to inszego było handlu trzymáć się, celnictwo szpetneć kupiectwo, turpis mercatura. MłodzKaz IV, 218.
 • – To co o celnictwie mowi Chryzostom S. rozumieć się ma o celnictwie z-grzechem, z-niespráwiedliwością, zmieszánym. MłodzKaz IV, 218.
 • – Mowi dáley S. Chryzostom, że celnictwo iest rapina, lege seculari concessa, że iest Łupieztwo, práwem swietckim pozwolone. MłodzKaz IV, 218.
 • – Mateusz [...] się też sam celnictwem, reiestrámi, krotko mowiąc: publiką pieniężną báwił. MłodzKaz IV, 250.
 • Celnictwo. Zoll-Amt. charge de doüanier, de péager. T III 102.