Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*LICZBA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: LICZBA, LIDZBA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   liczbą
Znaczenia
1. »wynik liczenia«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • z długą liczbą rachować lata:
 • »być starym«
  • – Iak wiele inszych Herbow w Polszcze poginęło [...] A Rawicz z długą liczbą rachuie swe lata I podobno trwać będzie do skonczenia Swiata. PasPam 272v.
2.  mat.  hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • lidzba skarbowa:
  • – Powrócił kursor mój z Warszawy z listami od różnych, nie od wszytkich jednak do kogom pisał, inter alia oznajmują mi, że pan [Adam] Sakowicz wojewoda smoliński umarł die 23 martii na puchlinę w Warszawie nie skończywszy lidzby skarbowej jako administrator [skarbu]. ChrapDiar I 339.
 • liczba arabska:
  • Le Chiffre Arabe, on vulgaire est ai[n] (i figuré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) [...] Liczba Arabska posolita [!] tak się wyraża: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. DanKolaDyk I, 304.
 • mat. łamana liczba:
  • – I. Cóz to iest łamana liczba? A. Innego nic nie iest, tylko iakoby iakie kawałki od całej sztuki. GorAryt 44.
  • – O Abbreuiácyey ábo Zkraczániu [...] gdy ia nápiszę w łamaney liczbie tak wielą numerow złamánie/ ná przykład 144/288 á rozumiem ią potym po Skroczeniu przez te numery to iest 1/2. GorAryt 58.
  • Łamana liczba; frakcya. Rechent. ein Bruch. Aritmet. fraction; nombre rompu. T III 711.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • mat. łamana liczba:
  • – I. Cóz to iest łamana liczba? A. Innego nic nie iest, tylko iakoby iakie kawałki od całej sztuki. GorAryt 44.
  • – O Abbreuiácyey ábo Zkraczániu [...] gdy ia nápiszę w łamaney liczbie tak wielą numerow złamánie/ ná przykład 144/288 á rozumiem ią potym po Skroczeniu przez te numery to iest 1/2. GorAryt 58.
  • Łamana liczba; frakcya. Rechent. ein Bruch. Aritmet. fraction; nombre rompu. T III 711.