Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CENTAUROWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp M. ż centaurowa  
N. ż centaurową  
Znaczenia
»odnoszący się do centaura; pochodzący od centaura«
  • – Deiánirá widząc vmysł mężá swego od siebie oddalony, szátę onę posoką Centaurową, wespoł z iádem smoczyce poiuszoną, iemu, ofiary Iowiszowi czynić máiącemu, przez Lichásá chłopcá posłáłá. OvOtwWPrzem 352.
  • Centáurowa corká przyszła/ swymi Przyodziawszy rámioná włosámi świetnymi. OvOtwWPrzem 88.
  • Centáurowa corká przyszła/ Ocyrrhoe. OvOtwWPrzem 88 marg.