Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CELIDONIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CELIDONIA, *CELIDONA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   celidonia
D.   celidoniej
  celidonii
  celidony
B.   celidonią
N.   celidonią
Ms.   celidoniej
Etymologia
łac. caelidonia
Znaczenia
»roślina lecznicza jaskółcze ziele; Chelidonium maius«
 • Célidonia/ vide Iáskołcze ziéle. Kn 60.
 • Celidonia, iaskołcze ziele. (chelidonium) Schwalben-Kraut. chélidoine. T III 102.
 • – WEś Celidonij, Mácierzanki [...] zwierć. CompMed 43.
 • Item bol zębow usmierzáiące rzeczy są te: korzeń Celidoniey, Piołyn, Cząber, Rozmaryn, korzeń Hebdowy, Piretrum, korzenie Száleiowe, wárząc w otcie y przykładáiąc. PromMed 23.
 • Item tráfia się że ná ięzyku wyrasta brodawká, weźmi listek Celidony, rozetrzyi w pálcách, przyłoż, trzymay puko możesz, potym inszy przyłoż. PromMed 132.
 • – Ten álbowiem [Serapion] álbo rádniey Przekłádácz iego/ Curcumę zowie Celidonią/ álbo ziele Iáskołcze wielkie. SyrZiel 29.
 • – Wziąć [...] Celidoniey/ álbo ziela Iáskołczego/ Kozłku ziela [...] po dwánaście łotow. SyrZiel 242.
 • CElidonia wykłáda się dar niebieski/ dwoiáka iest/ więtsza/ y mnieysza. SyrZiel 889.
 • – O Celidoniey/ ábo o zielu Iáskołcym więtszym. [...]. Chelidonium maius, Caelidonium, Caelidonum, Hirundinaria maior. SyrZiel 889-890.
 • – Naypotrzebnieysze są kąpieli warząc w wodzie ziołá, to iest [...] Koper włoski, Celidonią, warząc te zioła w gárcu lub w kotle y leiąc do inney wody ciepłey, VadeMed 23.
 • – Weźmi [...] Celidonij, to iest Jáskołczego ziela, kwiatu Bzowego, Iáłowcu kazdego po gárści. VadeMed 140.