Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAJĘCZY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m pajęczy  
ż pajęcza  
D. m pajęczego  
ż pajęczej  
C. m pajęczemu  
B. ż pajęczą  
N. m pajęczym  
ż pajęczą  
lm M. nmos pajęcze  
D. pajęczych  
Znaczenia
»zrobiony (wytworzony) przez pająka«
 • – Iád páięczy/ álbo páiąká ktoby wypił: Tenże sook [...] bywa rátunkiem. {marg.:] Iádu páięcznemu. SyrZiel 1173.
 • – Jadem páięczym ábo y innych bestiy iádowitych. Tákże ukąszeniu od nich, tegoż prochu z winem w trunku używáiąc iest osobliwym rátunkiem. SyrZiel 343.
 • – Sprzeciwią się iádu páięczemu/ y wężowemu/ tłumiać moc iego [skalna rząsa]. SyrZiel 590.
 • – Szupinki ábo głowki w ktorych się nasienie záwiera/ máią kształt Páięczego gonu/ ktory Grekowie PPhalangium zowią. SyrZiel 696.
 • Spinnen=; Spinnenweben. d'arraignée, de toile d'araignée. Siatka paięcza. Kn 1310.
 • – A ták gdy karność/ to iest/ duszą praw zniesiona/ y prawá z nią oraz. Et mille poenarum indagine inclusa malitia, táki má właśnie hámulec/ iakoby otoczoná byłá páięczą siatką. OpalŁRoz E2.
 • Paięczy/ Ad araneam pertinens. SzyrDict 281.
 • – Siatká páięcza / Rete, lassis, is worotinkłas SzyrDict 401.
 • – Poszło to wszystko iakoby na paięczynkę albo robotę paięczą. SekrWyj 49.
 • – Solon mądry y Ana charsus Filozof prawa przywrownali [!] do paięczych siatek. MikSil 174.
 • – Trzecia [błonka oka] iest siatczysta; na ksztáłt siatki páięczey rozpostárta. BystrzInfCosm C1.
 • – PRAWA POLSKIE [...] Co potym, że ie Reipublicae piszą stany, kiedy iak paięcze swą się stamina dla náysłabszego, sie volo, Patrioty. ChmielAteny II 403.