Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LINIJKA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LINIJKA, LINIEJKA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1647
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   liniejką
liczba mnoga
M.   linijki
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dlaczegoż te Clauisse iedne więtszemi literámi, drugie mnieyszemi, inne z linieyką iedną, á drugie záś ze dwiemá nápisáne, do tego że ich tylko śiedm? GorMuz B4.
  • – Po niektorych Mappach masz kurs poczty. Są liniiki z iednego miásta do drugiego prowadzone, poczta w ktorym państwie ma swoię kursoryą. BystrzInfGeogr M4.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • linijka celowa:
    • – KWádráns, Kwádrat, álbo Plánimetrum W, z liniyką celową CB [...] ták postaw. SolGeom I . 36.
    • – Bok ieden [...] Instrumentu W postaw [..] patrząc [...] A nie rucháiąc Instrumentu przez tęż liniykę celową. SolGeom I 37.