Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZECNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BEZECNIE, BEZECZNIE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), Kn (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy gramatyczne
  bezecznie ||   bezecnie
Znaczenia
»niecnie, haniebnie, niegodziwie«
  • – Ięzykiem kozdego ziemiániná bezecnie tykaiąc/ przechodzisz po ziemi? BanHist 116-117.
  • – Cnotliwym y Rzeczpospolitą kocháiącym, nierozdzielnie Práwá Pospolite, zá formę y drogę życia máiącym gniew nieubłagány, y od Stołká Pánskiego auersią, z niewstydliwey y niezbożney gęby fałszywie y bezecznie tytuł im złych Synow dány. LubJMan 14.
  • Anno D[omi]ni 1688 Die 27 Ianuarij Był Seym w Grodnie ktory sie bardzo dziwnie odprawował, bo nieobrawszy Marszałka rozerwali go Die 4 Martij [...] zwielkim podziwieniem Całey Korony, bo podobno y razu tak bezecnie sie nierozrywał w Polscze. WilczPam 43.
  • – Kápłan ktory Mszy odprawował sześć Kommunikántow, ktore był nágotował dla Kápitanow, záwinął w Korporał, y pod kámieniem zákrył, żeby ich Pogáństwo, gdyby zwyciężyło nienálázło, y z niemi się bezecnie nie obeszło. TylkStrom 66.
  • – Wenceslaus albo Wacław Syn jego, tak zył bezecnie Ze go Elektorowie R 1400 detronizowali. IntrHist 192.
  • – Leżącego [Józafata] ná ziemi, czym kto mogł, bili, kłoli, zá włosy y brodę targáli, włoczyli, trudno opisać, iáko okrutnie y bezecnie nád niewinnym się pastwili. NiesKor II 759.
  • Bezecznie, adv. 1) hesslich. 2) schelmischer, schändlicher Weise. 1) laidement, d'une manière diforme; hideusement. 2) avec infamie, ignominieusement. T III 36.