Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZECNOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bezecność
N.   bezecnością
Znaczenia
1. »sądowe odsądzenie kogoś od czci, infamia«
  • Bézecność/ v. Odsądzenie czci/ & Wywołánie 2. Kn 22.
  • – Odsądzęnie czci/ Bézécność. Infamia publica à lege Principe ob scelus insigne irrogata [...] Wywołánie 2. Kn 607.
  • Bezecność. Infamia publica ob scelus. Iszaukimas. SzyrDict 11.
  • Bezecność. 1) Hesslichkeit. 2) Ehrlosigkeit, Schandthat. 1) la laideur, diformité. 2) infamie, ignominie, indignité. T III 36.
2. »bycie istotą bez czci, bez zasad moralnych«
  • – Tą ie bezecnością pokaráła, że się napierwey przedáwáć ważyły ná nierządne spráwy. OvOtwWPrzem 401.
  • Bezecność. 1) Hesslichkeit. 2) Ehrlosigkeit, Schandhat. 1) la laideur, diformité. 2) infamie, ignominie, indignité. T III 36.