Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZBOŻNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
  bezbożnie
Znaczenia
»niemoralnie, wbrew religii i boskim przykazaniom«
  • – Nikt więcey w kościele Bożym nie szkodzi/ iáko ten ktory bezbożnie żyiąc/ má ná sobie tytuł duchownego. SpInZąbMłot 357.
  • – Łákomi [...] lichwę niezwyczáyną biorąc/ pieniądze bezbożnie zbieráią/ do skrzyń niedobytych chowáiąc. StarPopr 101.
  • Bézbożnié/ [...] id est sine Deo [...]. Kn 21.
  • – Bézbożny iéstem/ bézbożnié się spráwuię [...] Impiè ago, impius sum. Kn 21.
  • – Czemu te zamysły, ktore mi bezbożnie Potwarcy zádáią, do skutku pod tę okázyą nieprzywiodłem? LubJMan 102.
  • – Tym czasem Szwed grassował po Zawiślu, tak bezbożnie, Ze prawie cała Mała Polska z dymem do Nieba poszła. HistBun 481.
  • – Mimo jus civitatis, mimo charitatem proximi, czego i dzikie nad niewolnikiem nie praktykują narody [...] bezbożnie [...] wszystkich rozsiekali. ZawiszaPam 208.
  • – POPIEL II [...] lubo pięknie edukowany przez Stryjów swoich [...] jednak bezbożnie żył. ŁubHist 7.
  • Bezbożnie, adv. gottloser Weise. d'une manière impie; irréligieusement. T III 35.