Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BLUŹNIERZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bluźnierz
C.   bluźnierzowi
N.   bluźnierzem
liczba mnoga
M.   bluźnierze
B. uż. osob.   bluźnierzów
Znaczenia
»bluźnierca«
 • – Na swą inkwizycyją zaraz Pana bierze; obstąpili go zewsząd ziewacze, bluźnierze. RożAPam 18.
 • – Bluźniercá/ bluźnierz/ [...] Blasphemus. Kn 37.
 • – PRzetoż dziękuję temu ktory mię umocnił/ CHrystusowi Jezusowi PAnu nászemu; iż mię zá wiernego osądził/ ná usługowánie postánowiwszy mię. Ktorym pierwey był bluźnierzem/ y prześládowcą/ y gwałtownikiem: Niem miłosierdzia dostąpił/ bom to z niewiádomości czynił będąc w niewierze. BG 1Tm 1, 12-14.
 • lesterer bluźnierz blasphema KusWeg G3.
 • Bluznierz Blasphemator. SłowPolŁac 3.
 • – Księże/ słuchywałem to częstokroć od was ná kazániu/ że żaden Bluźnierz/ Morderz/ Cudzołożnik/ Pijánicá/ y inny swowolny Grzesznik nie może bydź zbáwion. GdacKon 10.
 • Vocabula Polonica obsoleta, barbara, [et] inusitata [...] Bierká, Biermuszká, Bindarz, Bluźnierz. WojnaInst 148.
 • – Ieden bluznierz natrząsaiąc się z cudow iey [cudownej figury] mowił. MikSil 170.
 • – Maia [Hiszpanie] wiele Trybunáłow Sacrae Inquisitionis ná Zydow, Atheistow, Heretykow, bluźnierzow. ChmielAteny II 698.
 • – Bluznierca. Bluznierz. Låsterer, Gottes-Låsterer. blasphémateur. T III 61.
 • – Jesteś Ty Pánie (Szláchcicu) y Ty inny Krześciáninie Bluźnierzem, Słowá Bożego y Sákrámetow S. Wzgárdzicielem. GdacPan 42-43.
 • – To práwo Cesarz Carolus V ná Seymie Auszpurskim odnowił, y do niego przydał, że Bluźnierzowi język przekłoć, álbo zgołá urznąć miano. GdacPan 106.