Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WSPACZNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1683
Formy gramatyczne
lp M. ż   wspaczna
n   wspaczne
D. m   wspacznego
C. ż   wspacznej
B. n   wspaczne
N. m   wspacznym
  wspacznem
ż   wspaczną
lm D.   wspacznych
B. nmos   wspaczne
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • centrum wspaczne:
    • – Zátocz pierwszą lunetę kwádránsową BY, od B, do Y [...] áż do ostátniey lunety RN, z centrow wspácznych 4, 3, 2, 1. SolGeom I 155.