Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GLOSA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: GLOZA || GLOSSA || GŁOZA || GLOSA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (glosa, gloza), SXVI (gloza), T (gloza), L (gloza, gluza), SWil (glossa, gloza), SW (glosa, gloza, gluza ), SJP (glosa)

Nienotowany w słownikach:
Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   glosa
N.   glosą
liczba mnoga
M.   glozy ||   glossy
Znaczenia
»uwaga do tekstu zapisana na marginesie lub między jego wersami«
  • – [...] glozá mowi: Rodzay ten Bátáństwá/ to iest: tá cielesnych roskoszy odmienność/ do ktorych duch on przylgnął/ niebywa zwyciężona/ ieno áżby duch modlitwą był utwierdzony/ y ciáło postem umartwione. SpInZąbMłot 259.
  • – EST PUER UNUS HIC, iest tu chłopię ieden. [...] Tłumaczy Glossa, co to był zá chłopieć, i powiáda: [...] ieden z-uczniow, álbo ktory z-rzeszy. MłodzKaz III, 289-290.
  • GLOSE [...] Scriptoris interpretatio [...] GŁOSSA proste tłomaczenie słow czyich álbo textu iákiego Autora. DanKolaDyk II. 89.
  • INTERLIGNE [...] GLOSSY słow kilka wpisanych między dwiema wierszami DanKolaDyk II, 167.
  • – UWAGI głozy ná księgę iáką, pisma, Authora etc. Podstrzeganie, przygana lub wykład. DanKolaDyk II, 300.
  • Gloza, Glozatka, vid. Gloska T III 386.
  • – Exáminuycie pilno słowá te z glozą Tertullianá: Omnes nos; Si omnes [et] totos: Si totos, [et] interiores [et] exteriores, tam animas, quam corpora, manifestati oportet. BirkNiedz 7.
  • – Rzecze kto: A czemuż Bog dopuszczał rozwodu [...]? Ná to odpowiádam z Glosą/ iż dla uchronienia czego gorszego/ tego práwo Moyzeszowe dopuszczáło/ żeby nie zábiiáli żon mężowie BirkNiedz 29.
  • RzeczyNapCz II 296.
Odsyłacze