Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BONZA

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lm M. uż. osob.   bonzi ||   bonze
D.   bonzów
B. uż. osob.   bonzó
N.   bonzami
Znaczenia
»duchowny buddyjski w Japonii, Indiach i in.«
  • Bonzi obrocili się od náuk do oręża. BotŁęczRel IV 139.
  • – Nie mogą się żenić; iáko też áni Bonze zá mąż nie mogą iść. BotŁęczRel IV 139.
  • – Tám ieden krol Jápoński [...] zbudował 3800 kościołow z Conuentámi Bonzow ktore rozsádzone są w 16 dolinách. BotŁęczRel IV 139.
  • – O Báłwochwálstwie Iápończykow [...] Bonzi ich księża y Doktorowie dzielą się ná iedennaście ábo ná więcey sekt rożnych y sobie przeciwnych, zgadzáią sie iednák z sobą. BotŁęczRel IV 139.
  • – Támci po więtszey części byli księżą z Bonzámi; á ci Pány y ludźmi wielkich dzieł. BotŁęczRel IV 140.
  • – Kościołow dla Bożkow iest w Chinach 408, w nich Bonzow iest ná million. ChmielAteny II 618-619.
  • Bonzow swych Ofiarnikow maią wielkie mnostwo [Japończycy]. ChmielAteny II 621.