Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BORGOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, L, SWil, SW


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  borgować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   borguję
lm 3. os.   borgują
czas przeszły
lp m 1. os.   borgowałem
lm mos 3. os.   borgowali
nmos 3. os.   borgowały
imiesłów współczesny
  borgując
Znaczenia
1. »(sprze)dawać co na kredyt«
  • Borguię/ wiérzę komu czégo w przédániu/ Fidem alicui habeo argenti. Kn 42.
  • – Dáię ná słowo/ ná krédyt/ vide Wiérzę [...] Borguię. Kn 112.
  • – Czeladzi i sinom młodym niegospodarzom aby nie borgowali pod niezaplaczęniem piwa i gorzałki karczmarcze. KsPtaszUl I, 556.
  • – Karczmarze y karczmarki aby piwa nie borgowały gospodarzom telko za gr. 3. KsPtaszUl I, 556.
  • – Kilkaset złotych, szaty mię kosztują, Wżdy muszę głód mrzeć, bo mi nie borgują. NiebAnBad 259.
  • – Birguię Credo. SłowPolŁac 4.
  • – Właśnie kiedy do lasa gromada więc wpadnie, Wali żelazem drzewa na kupę szkaradnie, Tak oni, nie borgując i namniejszej duszy Walili ciała ludzkie pobite na stosy Nie patrząc na stan, na płeć, na dziecinne lata. ZimBSiel 165.
  • – Kiedy Pan borgowáć zákaże, to też Vrzędnik niech żadnych nie pokázuie Retęntow. HaurEk 68.
  • Borgowałem mu zboża wiele rázow Borguję ich borge. DobrGram 435.
2. »darować, pozwalać, oszczędzać«
Użycia metajęzykowe
  • - [Verba] Bleichen Blechowáć Borgen Borgowáć Bracken Brákowáć. WojnaInst 175