Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHABER, CHABR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, L, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI, T (?), SWil (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chaber
  chabr
N.   chabrem
Ms.   chabrze
Znaczenia
 bot.  »rodzaj roślin zielnych łąkowych lub stepowych z rodziny złożonych o barwnych kwiatach, Centaurea; najpospolitszym gatunkiem jest Centaurea cyanus, in. bławatek, modrak«
  • – Stebá/ álbo Chábr wielki/ Rozdziáł 11. Stoebe & Staeba, Colymbas, Phleo & Phleum. SyrZiel 1270.
  • CHábr/ który y Chábrkiem czerwonobrunatnym/ y Stebą zowiemy/ dwoiáki/ sámiec y sámicá. SyrZiel 1270.
  • Cąbrzyca przeto od nas názwána/ nie żeby do Cąbru byłá podobna/ ále iż ná tey Dzięcielinie ktora Cąbru ma kształt/ około niey się wiie y rościeła. Tákże Wilupem Dzięcielnice przeto iest rzeczony/ że się po iey pnie. Znáyduie się też ná Chábrze czerwonobronátnym: á ten Wilup Epistoebe zowią. SyrZiel 505.
  • Chaber wiélki/ czerwono-brunatny [...] Phloeos [...] Stoebe [...] Saliunca [...]. Kn 62.
  • Chaber wielki/ Saliunca [...] herba quae Nardus Celtica dicitur, Staebe [..] Römischer Spid/ Maria Magdalena Blumen/ It. ein kraut ist unbekandt/ denn es ist nicht das man gemeinlich Scabiosam nennet. DasHünDict Qq.
  • Chaber drzewo, le Nord, celtique. KulUszDyk 12.
  • – Weźmi kwiatu Modraku kilka garści (indziey Bławatkiem, indziey Chabrem zowią). BeimJelMed 240-241.