Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHRAPLIWIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (chrapliwie, chrypliwie, chrapotliwie, chrapotliwo, chrapowato), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
  chrapliwie
Znaczenia
»brzmiąc ochryple«
  • Chrápliwié/ Subraucum strepens [...]. Kn 71.
  • – Trąbá w sobie nie ma nic pieszczonego/ chrápliwie y strászliwie brzmi/ ná trwogę ráczey niż w taniec vmie; vszom melodiey wdzięczney nie doda; świerzbiących vszu nie połekce; nieumie Gorgow áni kádenciy wypráwiáć/ áni hármoniy ábo kontentow: ále mury Hierykuntskie wáli, woyská rozbiia/ vfce łamie; cudá wielkie ná woynách/ w koniách/ w ludzie robi. BirkOboz 65.
  • – Chrápká przychodzi, álbo gdy gardziel bárzo záschnie w ktorym się głos formuie: álbo gdy też to mieysce obráżone będzie lubo iákim humorem námázáne, y dla tegoż chrápliwie mowią gdy komu kátar zpádnie w gárdło, bo przeszkadza áby wiátr od płuc idący wolnie przechodzić mogł. TylkRoz 207.
  • Chrapliwie, adv. heisch mit heischer Stimme. d'une voix enroüée. T III 122.
  • – Pies wściekły, áni ie, áni piie, uszy y ogon opuściwszy, ięzyk wywiesiwszy biega ziáiąc y wyiąc chrápliwie CompMed 119.