Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHRAPANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chrapanie
B.   chrapanie
N.   chrapaniem
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • Chrapánie. chrápienie/ Rhonchus, [...] Gutturis stridor, [...]. Kn 70.
 • Chrapánie. Ronchus. Krokszczumas. SzyrDict 30.
 • Chrapanie/ chrapienie das Snarchen KellGram 230.
 • – Jeżeli zaś chory ciężko oddycha z wielkim chrapaniem; y szumiącą się przed usty śliną to wszelka nadzieia życia przepadła; y smierć w progach stoi. BeimJelMed 370.
 • Chrapanie, chrapnienie. das Schnarchen, ronflement. T III 122.
 • – Jeżeli chory śpiąc powoli, y zchrapániem oddycha, tákże kiedy drzy [...] są znáki bárdzo złe CompMed 96.
 • – Druga zowie się asthma. w ktorey cięszkość większa w piersiách oddech częsty z chrapániem, y swistem CompMed 139.
 • – rąk y nog ziębnienie, chrapánie z cięszkim oddychániem, páznokty sine, znáki są wielkiego niebespieczeństwá. CompMed 158.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chrapanie śmiertelne:
  • chrapanie śmiertelne. das Röcheln eines Sterbenden. râlement d'un agonizant T III 122.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Od Dán słyszeć chrapánie koni jego/ od głosu wykrzykánia mocárzow jego wszystká ziemiá zádrzáłá: ktorzy ciągną áby pożárli ziemię/ y wszystko, co jest ná niey: miásto/ y te ktorzy mieszkáją w nim. BG Jr 8, 16.
 • – Izali go ustrászysz jáko száráńczą? i owszem chrapánie nozdrzy jego jest strászne. BG Hi 39, 23.