Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*EUNUCH

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1678
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   eunucha
Znaczenia
»w Imperium Osmańskim: kastrat«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • najstarszy eunuch białogłowski:
  • »tytuł urzędnika w dawnej Turcji (?)«
    • – Cesarskich Meczetow po cáłym Państwie Tureckim znáyduiących się osobliwie w Stambule, Pruzie, Adrianopolu, Jus Collationis iest przy Kislar‑Agaſy, to iest Náystarszego Eunucha Białogłowskiego, ktory ad libitum suum rozdaie Beneficia, á za to nie małe bierze Honoraria. Niepoprawne zródło .