Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CHALCEDOŃSKI

przym. od
  CHALCEDON,   CHALKEDON (miasto, w którym w roku 451 odbył się sobór)
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CHALCEDOŃSKI, KALCEDOŃSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp M. n   chalcedońskie
Znaczenia
»odnoszący się do Chalcedonu (Chalkedonu)«
  • – Kosaciec Kálcedoński. Iris Chalcedonica maioi variegata. SyrZiel 17.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • koncylium chalcedońskie:
  • »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«
    • – Po ścianach są [...] wyráżone Koncilia Generalne Niceńskie, Konstantynopolitańskie, Efeskie, [koncylium] Chalcedońskie, z inskrypcyami Historycznemi, co na ktorym decisum Koncilium. ChmielAteny II 115.