Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACHMISTRZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bachmistrz
D.   bachmistrza
C.   bachmistrzowi
N.   bachmistrzem
liczba mnoga
N.   bachmistrzami
Etymologia
z niem. Bergmeister
Znaczenia
»urzędnik nadzorujący prace w kopalni soli i zarządzający nią«
  • Bachmistrz iz daje znać o niedostatkach gór wielickich w niebezpieczeństwach ich, mają PP. posłowie to J.K.M. odnieść, aby nie mięszkanie zabiegać i ratunek budynku gór tamtych dać rozkazał raczył, a bachmistrz tameczny aby według prawa swego dawnego w urzędzie swym prepediowany nie był. AktaKrak I 395.
  • – Im. p. bachmistrz aby tylko cieślami kasztowemi władnął, w rządy się żadne nie wdawał. Kasztów bez wspólnej narady z p. podżupkiem i szafarzem nie zakładał. InsGór 1650 55.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bachmistrz wielicki (sz. zm.):
    • – Znaczne zawaliska i ruiny nastąpiły w górach wielickich, a coraz to świeże rysy na wierzchu pokazują się i o większych górom niebezpieczeństwach pan bachmistrz wielicki [...] opowiedał. AktaKrak II/1 124.
    • – Nie wielickim bachmistrzem, lecz przezwiskiem nowym, Bezpiecznie zwać się mogę mistrzem Bachusowym. PotFraszBrück II 298.
  • bachmistrz żup wielickich:
    • – Do I. M. P. Włádysława Morstyná, Stárosty Kowálskiego, Báchmistrza Zupp Wielickich. PotPocz 63.