Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABIURATA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1661-1673
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   abiuraty
liczba mnoga
D.   abiurat
B.   abiuraty
Ms.   abiuratach
Etymologia
z łac. abiuratus
śr. łac. abiuratum 'świadectwo złożone pod przysięgą'
Znaczenia
 prawn.  »zadeklarowanie pod przysięgą liczby posiadanych przez szlachcica łanów kmiecych, będących podstawą wymiaru podatków«
  • – Omełką sukolektora jm. pana Wielogłowskiego suma złp 13 640 z łanowego przez niego wybieranego na abiuratach będąca in retentis deklarowana jest. AktaKrak III 108.
  • – Wszak kto płonego nie osiewa wzoru, Od skał, od piasków, nie płaci poboru, Co bez abiurat daje do uwagi. PotFraszBrück II 320.
  • – Przez abiuraty i abiudykaty libertacyje są produkowane, których wszystkich defektów legitimitas i weryfikacyja, czyli słusznie, czyli niesłusznie na tym sejmiku prae se constare mogła. AktaKrak V 6.
  • – Ponieważ woysku W. X. L. [...] cła [...] non sufficiunt, tedy in suplementum zupełney zapłaty, po cztery złote z dymu, podług ostatnich abiurat na rok jeden [...] pozwalamy [w Konstytucji W. Ks. L.]. VolLeg VI 60.
  • – Powiat Kowieński. Seymik relationis deklaruie [...] albo pospolite ruszenie [...] albo też podatek [...] po złotych cztery z dymu [...] podług ostatniey abiuraty roku 1690. VolLeg VI 64.