Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GWARANCYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gwarancyja
D.   gwarancyi
B.   gwarancyją
N.   gwarancyją
Ms.   gwarancyi
Etymologia
śr. łac. guarantia
Znaczenia
»poręczenie, zapewnienie, rękojmia«
 • – SEkretarz Fráncuski Monsieur Akakia wyiáchał dziś ztąd do Polski z rátyfikowáną od Krolá swego Gwárántią/ zstrony ztrzymánia Pokoiu między Námi á Szwedámi pod Klasztorem Oliwskim záwártego. MerkPol 70.
 • – O Traktacie z Szwedem przez postronną Guarrancyą to iest Cesarza Chrzesciańskiego (który iuż był Legata swego Graffa Liniendorfa w tey materyi do Polski przysłał) umowiono, salvo Charactere, owych Kommissarzów pod Sendomierzem delegowanych. OtwFDzieje 90.
 • – Potym jana Castriotum Xiążecia Epirotyńskiego sobie podbił, y przymusił go Roku 1434 Ze trzech Synow Swoich do dworu Iego w Gwarrancyi posłać musiał [...]. IntrHist 97.
 • – W Epirze był Xiąze niejaki Ian, Castriotus nazwany tego Amurat II był przymuśił Ze się roku 1432 pod jarzmo Tureckie poddać, miasta Rezydencyalnego Croja Turkom ustąpić, y Trzech Synow Swoich do dworu Tureckiego jako Obsides Gwarancyi (o czym się juz wyzey namieniło) posłać musiał [...]. IntrHist 101.
 • – Wszak traktatu tego, inter Majestatem libertatem był Car Moskiewski, non deerit kondycyom, ktore na niego włozyła Gwarancya, będzie się y Dwor Moskiewski interessował do tego, ponowi staranie swoie, żeby traktat za iego fideiussyą zawarty, in omnibus punctis articulis, dopieroż in essentialibus, był obserwowany. KonSRoz 29.
 • – X. Ad tertiam: Na gwarancyą Moskiewską odpowiadam: naprzod, że W. Pan za pozwolenienm iego toto caelo erras in supposito, nazywaiąc Gwarancyą, o ktorey się nigdy nie śniło Rzeptey, ani iey potrzebowała na traktacie Anni 1717. KonSRoz 48.
 • Gwarancya, evictio, defensio, iest tey kondycyi, że się evictor albo Gwarant obliguie ad evictionem, ad defensionem poprzysiężonych miedzy stronami Paktow. KonSRoz 49.
 • – Y gdzie sama medyacya zachodzi, wzmianki w artykułach niemasz, żeby mediator securitatem vel defensionem spondeat. A to masz W. Pan Oliwski na przykład traktat pod Gwarancyą Ludwika XIV Francuskiego Krola Art. 36. KonSRoz 49.
 • – Więcey żadney penitus niemasz wzmianki; ani żadney Plenipotencyi od Cara Xciu Dołhorukiemu daney, ani żadney ratyfikacyi Cara Imci niemasz, ktora w Gwarancyi essencyalna iest. KonSRoz 49.
 • – [...] niektorzy kredytorowie zá gwarancyą álbo fidejussyą Ichmćw Stanow Hollenderskich [...] Krolowi [...] Szwedzkiemu Summę 750000. Złotych Hollenderskich wygodzili [...]. GazPol 1736/78, 5.
 • – Anszeff Woyska Ottomáńskiego: de novo [...] uczynił propozycye pokoiu bárdzo pożyteczne Persyi, ále [...] się rezolwował nic nie konkludowáć bez Gwárráncyi Imperatorowey Imci Rossyiskiey [...]. GazPol 1736/78, 8.
 • – [...] włożoną na siebie Gwarrancyą z ochotą przyimuią [dwor angielski i holenderski] [...]. GazPol 1736/84, 7.
 • – [...] interess Pokoiu w prędce do pożądanego [...] przyidzie skutku, zażywaiąc ad hoc Opus tylko procz interessowanych potencyi, Angielskiego y Hollenderskiego dworow Gwarrancyi. GazPol 1736/87, 8.
 • – Nayiáś. Cesarz Imć przyznał don Carlos Krolem oboygá, Sycilij y Neapolu [...] á procz tey transakcyi, gwarrancyá od Anglij y Hollandyi respektem tychże Krolestw [...] uczyniona [...]. GazPol 1736/88, 8.
 • – [...] żeby zaś tym bardziey kontentece swoie Dworowi naszemu mogł propolare, deklarował [P. du Theil] formalne Actus Cessionis na Sycylią y Neapolim Krolestwa wraz z Gwarrancyą dla Infanta Don Carlos a teraz tychże Panstw Krola iako nayprędzey expedyować kazał. GazPol 1736/92, 6.
 • – Ale podobno niedługo się ź [!] nim cieszyc będzie, choć przy dość mocnej gwarancji, to jest paręce [!] dwóch monarchów - francuskiego i angielskiego. RadziwHDiar 161.
 • Gwarancya od Anglii i Hollandyi przyięta z deklaracyą ze Szwedzi więcey nie będą przypuszczeni do Polski. ŁubHist 128-129.