Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RADLICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: RADLICA, REDLICA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (radlica, redlica), SXVI (radlica, redlica; indeks), Kn (radlica), T (radlica), L (radlica; XVI-XVII), SWil (radlica), SW (radlica), SJP (radlica)

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M. radlica  
D. radlice  
B. radlicę  
N. radlicą  
lm M. radlicy  
radlice  
D. radlic   || redlic  
N. radlicami  
Znaczenia
»część radła albo pługa, służąca do odwracania ziemi; lemiesz«
 • – Radlicza Vomer. LodDict 84.
 • – Do roley záś lemieszá y z kroiem potrzebá/ Ktorym więc rolą orzą chłopkowie dla chlebá/ Trzebá też y rádlice ktorą pod orána/ Bywa náprzyk záś oná rola vrádlona. RoźOff L3.
 • Rádlicá/ [...] Aratrum in superficie agrum proscindens. Kn 908.
 • pflugschaar rádlicá/ lemiesz vomer. KusWeg H5v.
 • – Żelaz płużnych 2 parze i z krojami,2 radlicy, wić żelazna do pługa, kosa trawna, kosa do sieczki, koziełek z wijadłkami, cierlic 2, złomków 3, hebel z żelazem, widły do siana. InwKal I 100.
 • – I tam widzieli i dobrze oglądali rzeczy niżej opisane po robotnym Janie Kucie, który przeszłego postu z tychże dóbr zbiegł, pozostałe. To jest woły 4 robotne, para krów, para koni, pług z jarzmem, z lemieszem i z kółkami, radło z radlicą, lada bez stalnice, kosa do sieczki rzezania... InwKal I 120.
 • – Statki domowe p. Twardowska oddaje: pług z dwiema par żelaz, radła z radlicami, wóz drewny... InwKal I 74.
 • – Sprzęt domowy. - Wozów 2 starych. Pług ratajski 1 z żelazami podwójnymi, już znacznie podbrukowanymi. Radlice 2. Łańcuch żelazny. InwPuck 105.
 • – Pługi 2 ratajskie, przy każdym żelaz par 2, cofty, ośki, jarzma i inny porządek żelazny, co należy do pługów. Redlic 3. Latarnia blaszana, siekiera, kosy 2 do sieczki i lady z stalnicami. InwPuck 83.
 • – A ktobykolwiek miał gospodarzewi albo samsiadowi ukraść żelazo płuzne, radlicę, siekierę, kołka płużne, pług, radło, brony, cokolwiek tylko do gospodarstwa należy, takowy człowiek już w złodziejskie ślady wchodzi... OrdPoznKutrz 271.
 • – Sprzęt domowy gospodarski. [...] radło 1, do którego radlic 2, bron belkowych 4, cynków do brony 10 kawałków. InwChełm 29.
 • Radlica. Pflug zum Zwiebrachen. charruë qui fert à biner. T III 1824.