Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GĘBSKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (pod: chłopisko), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gębsko
Znaczenia
»duże usta«
  • Gebsko das gräuliche Maul. DobrGram 193.
Użycia metajęzykowe
  • - Chłopisko Multa deriuata diminutiua sunt huius terminationis, potissimùm ad magnitudinem, deformitatam, extenuationem vel contemptum significandum, vt gębsko/ nożysko/ domisko [...] Et domiszczko [...] Item Chłopiná/ dziéciná/ ksiąszczyná/ domczyná. Kn 66
Odsyłacze