POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło NIENASYCENIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło NIENASYT
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2014
NIENASYCONY przym.
Słowniki: SStp (nienasycony), SXVI (nienasycony, nienasycon), Kn (nienasycony), T III (nienasycony), L (nienasycony; pod: nasycić; XVII), SW (nienasycony), SJP (nienasycony) notują
Słownik SWil nie notuje
Formy gramatyczne:
lpM.mnienasycony
żnienasycona
nnienasycone
D.mnienasyconego
żnienasyconej
nnienasyconego
C.nnienasyconemu
B.mnżywnienasycony
żywnienasyconego
żnienasyconą
N.żnienasyconą
nnienasyconym
W.nnienasycone
lmM.mosnienasyceni
nmosnienasycone
D.nienasyconych
C.nienasyconym
B.nmosnienasycone
1. »taki, który ciągle jest głodny«:
a) »o brzuchu, żołądku: taki, którego nie można napełnić«:
b) »o apetycie: taki, którego nie można zaspokoić«:
2. »taki, który ciągle czegoś pragnie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. nienasycone oko (sz. zm.):
  • – [Narcyz] pogląda/ leżąc między trawą silną/ Nienásyconym okiem/ ná piękność omylną [...]. OvOtwWPrzem 121.
  • – Piekło y zatracenie, nie bywaią nigdy napełnione; ták y oczy człowiecze nie nasycone. BanHist 18-19.
troj. nienasycone łakomstwo (sz. zm.):
  • – [Przyczyna nędzy w Polsce] Wywożenie/ y wyganiánie z Polski do obcych narodow rzeczy potrzebnych/ z ktorych się dla niezbędnych pieniędzy/ y łákomstwá nienásyconego ogołacámy. StarPopr 141.
  • Alius verò ad negotiationem suam áby hándlámi/ przekupstwem/ y kontráktámi niespráwiedliwymi/ wygodził chciwości/ y nie násyconemu łákomstwu swoiemu. StarKaz 473.
  • – Przebieżmy rożnych Panstw historie, uznamy, że zwyczaynie naywiększe w nich rewolucye, co ie y do zguby przywiodły, niepochodziły tylko z niepomiarkowaney ambicyi y nienasyconego łakomstwa [...]. LeszczStGłos 15.
troj. nienasycona chciwość (sz. zm.):
  • – Ták chciwość nie násycona wszystkich opánowáłá/ y dla wielkigo [!] zbytku nie może być uśmierzona. OpalŁRoz D4.
  • – [Ciało] y chorobom rozmáitym/ y przypadkom rożnym/ y chciwościom nienásyconym/ y skázitelności wszelákiey podlega. StarKaz 332.
  • – [Minister Brühl] z nienasyconej chciwości swojej brał od książąt Czartoryskich pieniądze, a nic ani na interesa domu królewskiego, ani na przyjaciół dworu nie dbał [...]. MatDiar I, 816.
troj. nienasycony krwi (sz. zm.):
  • – Tu w polách rozłożystych ledwie przeyrzeć okiem Bissurmáńskich zástępow/ ktorych pod wysokiem Trzech stron świáta Arkturem krwie nienasycony: Ná onę ruszył woynę Ossman niezwalczony. TwarSLeg 18.
  • – Strászny iest nie nasycony krwie Chrześciánskiey hellou, i Krolestw pożerca Otoman [...]. PisMów II 392.
Patrz niesyt, niesyty, niesytny.
Autorka: RB
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)