Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KSIĘGA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   ksiega
D.   księgi
liczba mnoga
M.   księgi
D.   ksiąg
Znaczenia
»dokument«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • księgi żywota Barankowe || księgi żywota Barankowego:
 • księgi grodzkie:
  • – To nasze stanowienie zlecieliśmy jm. p. marszałkowi naszemu imieniem naszym do ksiąg grodzkich poznańskich do aktykowania podać. AktaPozn I/1 240.
 • gospodarskie księgi:
  • Gospodárskie ábo o gospodárstwié księgi. [...] Oeconomica. Kn 205.
 • księgi heretyckie:
  • – [...] Izychius wziąwszy nożá oderznie zárázem księgi one Heretyckie od Ewángeliey świętey/ y w ogień wrzuciwszy/ żáłuie zá ten swoy grzech/ iż niewiadomie księgi Heretyckie chował v siebie. StarKaz II, 190.
  • – Vmyślnie tedy/ y pod wielką klątwą kościoł święty Kátholicki zákázuie kśiąg Heretyckich czytáć/ y w domu swoim chować; áżby ná to miał kto osobliwe pozwolenie/ áby ie czytáiąc ná one odpisywał/ y pokazywał błąd bluźnierski ludziom/ áby się go strzegli. StarKaz II, 190.
 • prawn. księga abiuratowa podymnego:
  • – Ja także, wiedząc, że księga abjuratowa podymnego województwa brzeskiego sama oryginalna w prywatnym depozycie była u Tarkowskiego, kasztelana brzeskiego, a w grodzie taryfa będąca jest pofałszowana, nie mogąc za niepojednokrotną rekwizycją tejże księgi od Tarkowskiego kasztelana rekuperować, dałem mu pozew na trybunał do komportacji tej księgi. MatDiar I, 245.
 • sstronomiczna księga:
 • anatomiczne księgi:
 • księga choralna:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Zak béz ksiąg chodząc do szkoły/ zgodzi się potem páść woły. KnAd 1297.