Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POPAŚĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1692
Formy gramatyczne
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • we wstyd popaść:
    • – Czemu dzieci boią się mowić przy nieznaiomych: To bowiem spráwuie áby przed nimi w iáki wstyd nie popádli. TylkRoz 275.
Podhasła

POPADŁY


Najwcześniejsze poświadczenie:
1655
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – ...o naruszenioe te[go] listu Nasze[go] Zastawne[go] y nie o wypełnienie ktorego kolwiek Paragrafu Wyzey opisane[go] Iako o Zaręki popadłe tak y owszytkie szkody nakłady daiemy Moc y pozwalamy Panu Stephanowi Nurkiewiczowi [...] płowego z nas iedne[go] pozwac do Sądu y Prawa. DekrŻmud 46b.