POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DYLIK drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DYMNY
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2016
ATEŃSKI przym. od ATENY

Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy gramatyczne:
lpM.mateński
żateńska
nateńskie
D.mateńskiego
żateńskiej
nateńskiego
C.mateńskiemu
żateńskiej
nateńskiemu
B.mnżywateński
żateńską
nateńskie
N.mateńskim
lmB.nmosateńskie
W.mosateńscy
1. »związany z Atenami - starożytnym państwem«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. trybunal ateński:
  • – W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74.
troj. wojsko Ateńskie:
  • – Po tych nád ludzi góruiących akcyach, blisko gor Greckich Thermopylae nazwanych od 4. tysięcy Woyska Ateńskiego [...] odniosł klęskę [Kserkses]. ChmielAteny II 581.
troj. biblioteka Ateńska:
  • – Upadły, Alexandryiska, Ateńska, y Carogrodzkie sławne Biblioteki. ChmielAteny II 114.
troj. ateński prawodawca:
troj. rzeczpospolita Ateńska:
  • – Zginęły Rzeczpospolite Rzymska, Karthagineńska, Atheńska, Lacedemońska przy swoich bałwochwalstwach, zginęłaby pewnie y nasza, ieżeli wszystka polityka w rządach krolestwa, nie będzie złożona in morali am scientia Ewangelyie Swiętey, nad ktorą ni etylko nic zbawiennieyszego, ale oraz nic rozumniejszego y potrzebnieyszego. LeszczStGłos 14.
  • – Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88.
troj. ateński senat:
2. »związany z Atenami - miastem«
Patrz *atenieński.
Autorka: MBM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)