Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GRZĘSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *GRZĘSKI, GRĄSKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (hraski), L (grząski, grzęski, hruski; XVII-XVIII), SWil (grząski, grzęski), SW (grząski, grzęski, hruski), SJP (grzęski)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. m   grąski
ż   grąska ||   grzęska
lm B. nmos   grzęskie
Znaczenia
»o jeziorze, morzu, rzece: mający miękkie, niespoiste dno, w którym się zapada«
  • – Prut się toczy, Rzeka grzęzka i mętna, z płaczów rzewnych owych I lamentów zebrana gorzkich pogrzebowych. ZimBSiel 106.
  • – Uchodzić prędko począł wiejski lud ubogi: Część na grzęzkie jeziora, część do gęstych lassów, Cześć ich zbiegła w budowne zamki. ZimBSiel 131.
  • – Coż mi z tąd, że mię nie szerokie morzá Odgrániczáią od twego podworza: Tyle mi szkodzi Hellespont choć wąski, Iáko Ocean, álbo Strumień grąski. OvChrośRoz 290.
  • – Woyná byłá záwzięta, kiedy dla obłowu, Z woyskiem áż ku samemu postąpią Krákowu, Lecz y biedny pies mowią, ná swey śmielszy śmieci; Wzięli chłostę, y zdobycz z trokow im wyleci. Blisko rzeki Sreniáwy, ktora ácz iest wąska Dość głęboka, y ná czym należáło grąska. PotPocz 76.