Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRYZAWKI

rzecz.
nmos
blp
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (gryzawka), L (gryzawka; XVII), SWil (gryzawka), SW (gryzawka)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba mnoga
M.   gryzawki
D.   gryzawek
C.   gryzawkom
B.   gryzawki
N.   gryzawkami
Znaczenia
»gryzący ból w organach wewnętrznych człowieka«
 • Gryzawkom sześciniedzielniczym [pomaga wódka z pasternaczku]. SyrZiel 1057.
 • – W mácicy gryzawki z nábránia iádowitych kolerycznych y ostrych wilgotności/ táż klistera vśmierza. SyrZiel 1122.
 • – W mácicy gryzáwkom. SyrZiel 1122 marg.
 • – Tymże Pániom Gryzawki y Morzyská w żywoćie vkłáda. SyrZiel 120.
 • – Sześćniedziałkom iest bárzo vżyteczne. Abowiem ich záchowuie od rozmáitych bolow/ pod tákowy czás rádo przypadáiących. Od gryzawek. SyrZiel 131.
 • Gryzauko[m][!][.] SyrZiel 131 marg.
 • Gryzawkom y morzysku dziecinnemu. SyrZiel 145 [146].
 • – Dziátkom máłym Gryzawki y morzyská w żywocie vkłáda [ziele srebrnik]/ w owdzie á w winie wárząc/ y co naciepley przykłádáiąc. Bywáią im te gryzawki z żołci zieloney iádowitey/ y ostrey/ ktorą miewáią z mátek/ gdy álbo náwietrzone y náziębione/ álbo po społecznym z męsczyznam obcowániu/ álbo po iedzeniu rzeczy surowych zsáć im dáią/ záczym wielkie y okrutne morzenie w żywocie miewáią [...]. SyrZiel 292-293.
 • – Mácicznym boleściom y gryzawkom. SyrZiel 373 marg.
 • – Kolkę/ ábo Gryzawki y Dárcie w kiszkách uśmierza/ wárząc go [nasienie kopru włoskiego]/ á tę iuchę piiąc. SyrZiel 389.
 • – Od gryzawek y morzyská wolne czyni [panie - wódka dzięgielowa][.] SyrZiel 39 [93].
 • – Od gryzawek. SyrZiel 39 [93].
 • – Tákże y Pániom w połogu leżącym/ ktoreby w mácicy gryzienie miáły/ ktore gryzawkámi zowią/ bywa bárzo użytecznym trunkiem [wódka piołunowa]/ tákże iey ciepło po cztery ábo piąciu łyżek używáiąc. SyrZiel 455 [355].
 • Gryzawki sześciniedzielnicom po porodzeniu vskramia/ y bole niezmierne w mácicy vkłáda/ wziąwszy korzeniá czerwoney Bylice trzy łoty/ Kwiecia Lipowego dwá łoty/ polney Száłwiey/ ktorą też drudzy Zołcieniem zowią/ Łácinnicy Ambrosianam, łot ieden. SyrZiel 721.
 • Gryzawki máłym dziatkom vkłáda [wódka ze stoziarnu]/ tedy y owedy przez dzień częstokroć iey po łyżce dáiąc: tákże do pápinku ich przylewáiąc. SyrZiel 731.
 • Gryzawki y morzyská/ tákże kolikę w żywocie vkłáda/ namázuiąc nim [biedrzeńcem]/ á tegoż ziela Oleykiem nacierac żywot. SyrZiel 80.
 • – Bole y gryzawki Położnicom/ záraz po porodzeniu wsczęte/ vśmierza [dzięgiel]/ vżywáiąc go po czwierci łotá/ ná te pomienione dolegliwości/ z winem ciepłym/ álbo z wodką iákąkolwiek przynależącą. SyrZiel 89.
 • Gryzawko[m] popor. SyrZiel 89 marg.
Odsyłacze